Wednesday, 17/08/2022 - 13:41|
Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Văn bản liên quan

Thay thế Quyết định 17/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp huyện trở lên; các Hội có tính chất đặc thù được Ủy ban nhân dân tỉnh giao biên chế; người giữ chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
10/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực