Wednesday, 17/08/2022 - 14:03|
Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • Nguyễn Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nguyenminhduc@vanchan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   nguyenthiha@vanchan.edu.vn
 • Phan Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phanthanhhai@vanchan.edu.vn