Wednesday, 17/08/2022 - 13:50|
Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 • Đỗ Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   yenpgddt@gmail.com
 • Trần Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tranthanhthuy@vanchan.edu.vn
 • Trần Thị Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tranthinhat@vanchan.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenhuudiep@vanchan.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthilan@vanchan.edu.vn
 • Tăng Thế Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tangthebinh@vanchan.edu.vn
 • Đinh Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dinhquanghung@vanchan.edu.vn
 • Lương Thị Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   luongbichhong@vanchan.edu.vn
 • Đỗ Cao Thượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   docaothuong@vanchan.edu.vn
 • Trần Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tranxuanthuy@vanchan.edu.vn
 • Phạm Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phamvanlong@vanchan.edu.vn
 • Bùi Duy Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   buiduyduc@vanchan.edu.vn