Wednesday, 17/08/2022 - 13:32|
Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN THAM GIA SÂN CHƠI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT”

HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN THAM GIA SÂN CHƠI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT”

Chỉ đạo tham gia sân chơi để góp phần đẩy mạnh phong trào học tập trong các nhà trường, ngày 17 tháng 2 năm 2022, Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn đã chỉ đạo tổ chức cho học sinh tiểu học tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”, tham gia sân chơi có 26/26 đơn vị trường có cấp tiểu học, với gần 1000 ...