Tuesday, 11/05/2021 - 01:06|
Chào mừng thầy cô đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường tiểu học Tràng Cát, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016 như sau:

UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG CÁT

 

 
 
  

Số:   18   /KH-THTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
  

            Tràng Cát, ngày   15    tháng  9  năm 2015

KẾ HOẠCH

 CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

    Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động  Thanh tra Giáo dục;

      Căn cứ Thông t­­ư số 39/2013/TT-BGD ngày 5/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

     Căn cứ công văn số 1031/SGD&ĐT-TTr ngày 22/9/2015 của Sở GD& ĐT về vệc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 – 2016;

     Căn cứ kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/9/2015 của UBND quận Hải An về việc triển khai công tác giáo dục đào tạo năm học 2015 – 2016;

      Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường tiểu học Tràng Cát, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.     Mục đích:

          Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác KTNBTH nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

          Công tác KTNB đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng, nhằm:

          - Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ; từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể; hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác…góp phần thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

2. Yêu cầu:

          Công tác KTNB phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, tự kiểm tra) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB kiểm tra).

          Công tác KTNBTH phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện nhằm thúc đẩy các đối tượng được kiểm tra cần bổ sung những hạn chế, thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.     Trường, lớp – Cán bộ giáo viên.

 

Khối

Số lớp

Tổng số HS (em)

HS Nữ

 

Ghi chú

 

1

5

185

106

1 KT

 

2

4

166

73

 

 

3

4

154

69

 

 

4

4

128

57

1 KT

 

5

5

162

82

 

 

Cộng

22

795

387

2 KT

 

CBQL

GV Văn hoá

GV

Chuyên trách

 

Nhân viên

BC

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

BC Đạt chuẩn

BC Trên chuẩn

HĐ Đạt chuẩn

HĐ Trên chuẩn

2

0

23

23

11

11

3

0

 

 

                             

 

 

2. Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi:

          + Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD- ĐT Hải An về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trường học. Đã tập huấn công tác thanh, kiểm tra cho đội ngũ cốt cán.

          + Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường đều có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh trong việc đánh giá xếp loại GV sau các đợt kiểm tra.

* Khó khăn:

          + Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với kế hoạch quận giao.Một số GV có phần hạn chế về nhận thức, chưa nắm rõ được về mục đích của việc kiểm tra.

          + Một số thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kinh nghiệm KT chưa nhiều nên chưa thực sự góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV.

III. NhiÖm vô:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương “4 kiểm tra”; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua và chủ đề “đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong đó trọng tâm nhất là việc kiểm tra công tác quản lý của BGH, các hoạt động sư phạm của GV; chất lượng dạy học, chất lượng GD và các nhiệm vụ được giao của mỗi thành viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

          2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục.

          2.2. Xây dựng Ban kiểm tra nội bộ nhà trường:

          Gồm các thành viên có năng lực, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao và có bản lĩnh trong quá trình kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên, gồm các thành viên sau:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1.

Vũ Thị Như Mai

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.

Nguyễn Thị Phương

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3.

Vũ Thị Vinh Hoa

Khối trưởng NKTC

Thư ký

4.

Vi Hồng Tuyết

Khối trưởng K2

Uỷ viên

5.

Lương Thị Thanh Hà

Khối trưởng K3

Uỷ viên

6.

Đỗ Thị Kim Nga

Khối trưởng K4

Uỷ viên

7.

Nguyễn Thanh Hương

Khối trưởng K5

Uỷ viên

8.

Nguyễn Thị Hòa Bình

Khối trưởng K1

Uỷ viên

9.

Nguyễn Thị Liền

Trưởng ban TTND

Uỷ viên

10.

Phạm Thị Nga

Bí thư ĐTN

Uỷ viên

11.

Đoàn Hải Ninh

GV TPT

Uỷ viên

12

Trần Thị Châu Loan

Thư viện, thiết bị

Uỷ viên

13

Lê Thị Thuý

Kế toán

Uỷ viên

14

Vũ Thị Lệ

GV-Văn thư

Uỷ viên

15

Vũ Thị Năm

Cán bộ y tế

Uỷ viên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết